torsdag 21. februar 2008

I salg nå!!

I disse dager kommer Espen Holm ut med sin første bok: Søskenkjærlighetens fem språk. Etter flere uker med spekulasjoner og skriverier avslører Holm her motivet bak sin første bok: " Etter 19 år i søskenbransjen har jeg opparbeidet meg en del erfaringer som jeg gjerne vil dele med en annen bror eller søster der ute." Holm har 2 mindre søsken, og innrømmer at det til tider har måttet mye arbeid til for å få en god nok faglig kunnskap. "Det er mange måter å vise kjærlighet overfor sine søsken, men jeg har delt dem inn i fem kategorier(språk) som hver utrykker sin egen form for søskenkjærlighet."
De fem språkene er:
sladre - det er viktig å vise omsorg overfor sine søsken ved å si ifra til mor eller far
sloss - ingenting er så bekreftende som å legge en bror i bakken
plage - oppmerksomhet kan vi ikke gi nok av
krangle- å få utrykt sine følelser med ord
låne- til lenger du låner, f. eks en sykkel, til mer honnør gir du broren din for et godt sykkelkjøp.

mandag 4. februar 2008

langs veien

Det er ikke alltid like trygt å ferdes på norske veier. ....
Men det blir ikke lettere når du har Mesta(veivesenet) mot deg i tillegg... Klikk på bildet, så skjønner du hva jeg mener...