søndag 16. september 2007

Paradokset

Nåden får vi helt gratis!

Men det er ofte en dyrekjøpt erfaring...

Den som har øyne, LES!