mandag 26. november 2007

"Jeg så en ny himmel og en ny fjord"

"Norge er et vakkert land
fjell og daler, hav og strand
men våre vintre kan bli kalde"
Vi har vært i Vågsøy, Sogn og Fjordane.
Vakkert, vilt og kaldt!
Færøyene i det fjerne!
Åpenbaringen
Så stor er Idar...
.. og så glad er Håvard
Konfirmant Håvard med far Idar, mor Elise og stemor Brit Ingunn

Deg å få skodda..