torsdag 25. september 2008

En evig kamp"For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig." 1. Pet 1:16


"For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt
." Rom 7:18


"Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til..." 1 Tim 6:12